Abonner på nyheter
Kontakt oss
Logg på

Vedtekter for Skjærhalden Båtforenings småbåthavn

Skrevet av: SK, publisert 16.12.2015

VEDTEKTER  FOR  SKJÆRHALDEN  BÅTFORENINGS  SMÅBÅTHAVN.
 
 A. ADMINISTRASJON
 1.  All administrasjon vedrørende havna tilligger havneutvalget.  
 2.  Havneutvalget er et underutvalg under styret, og oppnevnes av Båtforeningens     generalforsamling.
 
B. TILDELING AV BÅTPLASS.
 1.  Yrkesfiskere har fortrinnsrett til plass i havna.                              
 2.  Alle medlemmer i Skjærhalden Båtforening kan søke om plass i havna, for sin egen båt. Et medlem kan søke om båtplass nr. to når medlemmet er tildelt båtplass nr. én.
 3. Havneutvalget tildeler plass, og plikter å ajourføre lister over søkere. Plass på venteliste bestemmes av søknadsdato. Søknad sendes inn via båtforeningens nettside: shbf.no
 4. Båtplass som ikke brukes av plassleier til egen båt, disponeres av havneutvalget. Plassen skal leies ut til første medlem på venteliste for ett år av gangen fra 01.05 til 30.04, og vedkommende betaler årsleie for plassen.
 5. Dersom det ikke finnes søkere som er medlem av båtforeningen til udisponerte plasser, kan havneutvalget leie ut plassen til ikke-medlemmer for ett år av gangen. Leiepris for ikke-medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.
 6. Båtplass som blir ledig ved dødsfall, eller når plasseier ikke ønsker å benytte plassen selv, kan overdras til ektefelle eller til familie i rett opp- eller nedadstigende linje. Den som overtar plassen, må oppfylle betingelsene for å bli medlem av Båtforeningen. Finnes ikke slike arvinger, inndras plassen for tildeling til første medlem på ventelisten. 
 7. Havneutvalget har rett til å flytte båter, slik at det blir best mulig samsvar mellom plassen og båtens størrelse. Ønske om større båtplass fremmes som søknad til havneutvalget, og båtplass tildeles når slik plass blir ledig eller opparbeidet.
 8. Båtplassen innløses mot innbetalt innskudd når medlemskap i foreningen opphører, for eksempel ved flytting.
 9. Plassleier som ikke retter seg etter Båtforeningens regler for drift av havna, mister retten til plassen.       9A Ved delt eierskap i båt skal det oppgis hovedeier til båtforeningen. Plikter og rettigheter tilknyttet båtplass
  knyttes til hovedeier.
 10. Plassleier må oppgi til foreningen hvilken båt – registreringsnummer, navn og evt. kjennetegn – som skal ligge i den tildelte plassen.
 
C. ØKONOMI.
 1. Alle nye plassleiere betaler innskudd. Innskuddet fastsettes av generalforsamlingen.
 2. Årsleien fastsettes av generalforsamlingen.
 3. Årsleien for ikke-medlemmer settes 50% høyere enn for medlemmer.
   
D. TVISTER.
 1. Tvister mellom plassleiere, eller mellom plassleier og havneutvalget, avgjøres av båtforeningens styre.
 
 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 3.oktober 1987.
 
Sist endret på generalforsamlingen den 26. februar 2014.
OKDenne siden benytter cookies
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å bedre din brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler . Detaljer